Scholengemeenschap

 

VBS De Kleine Prins maakt deel uit van scholengemeenschap "SG De Leiebrug".

Het doel van het oprichten van een scholengemeenschap is de samenwerking tussen basisscholen te bevorderen. Door die samenwerking kunnen ook de kleinere scholen zelfstandig blijven bestaan. 

 

Sinds 1 september 2003 vormen onze scholen een scholengemeenschap. 

De juiste benaming daarvan is: Interlokale vereniging "Scholengemeenschap De Leiebrug". 

De oorsprong van de naam ligt in het feit dat de gemeenschap scholen samenbrengt die gelegen zijn langs de beide Leie-oevers. 

 

De schoolbesturen van de partnerscholen, de gemeentebesturen van Menen en Wevelgem en het schoolbestuur van "De Kleine Prins", hebben deze scholengemeenschap gevormd. Het betreft een netoverschrijdende en intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst zonder rechtspersoonlijkheid, onder de vorm van een interlokale vereniging. 

 

De samenwerkende scholen zijn de volgende: 

  • Gemeentelijke basisschool Lauwe (inst. nr. 018804)
  • Gemeentelijke basisschool Rekkem (inst. nr. 018821)
  • Gemeentelijke basisschool Wevelgem (inst. nr. 019141)
  • Autonome gesubsidieerde vrije basisschool "De Kleine Prins" (inst. nr. 055855)

 

De algemene leiding van de scholengemeenschap ligt in de handen van het beheerscomité, dat gevormd wordt door een afgevaardigde van elk schoolbestuur. De dagelijkse leiding ligt bij het directiecomité, gevormd door de directeurs van de deelnemende scholen.