Kinderparticipatie

1.Visie

In een school met en door ouders maken we ons sterk dat we ook de mening van een kind mee kunnen integreren in de werking van onze school.

Recht op een eigen mening behoort tot de universele rechten van het kind. Een kind dat zich beluisterd en begrepen voelt is een gelukkiger kind. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat elk kind boordevol creatieve ideeën zit en in staat is om werkbare afspreken en voorstellen mee vorm te geven.

 

2. Wat?

Kinderparticipatie gebeurt binnen onze dagelijkse schoolwerking. Zo beslissen onze leerlingen onder andere mee in de keuze van hun projecten.

Om de draagkracht van onze kinderparticipatie ook op schoolniveau uit te bouwen, heeft onze school een eigen kinderparlement. Het kinderparlement bestaat uit 12 leden en een voorzitster. Deze 12 leden vertegenwoordigen elk één klas en dit vanaf het eerste leerjaar tot en met het zesde leerjaar.

Elk lid zetelt gedurende één mandaat; Er zijn een drietal mandaten per schooljaar. Op deze manier proberen we aan zoveel mogelijk leerlingen de kans te bieden om in hun schoolloopbaan in het kinderparlement te zetelen.

Tijdens het kinderparlement mogen de kinderen hun voorstellen of ideeën uiten. Daarnaast is er ruimte om problemen bespreekbaar te maken. Vanuit onze positieve ingesteldheid worden er ook pluimen uitgereikt. Deze voorstellen, pluimen en problemen worden dan door het leerkrachtenteam verder besproken en opgevolgd.

Maar ons kinderparlement doet meer dan dat!  Ook de kinderrechten krijgen er meer inhoud: kleine activiteiten hierrond maken onze kinderen sterker op mondiaal vlak en helpen hen in hun groei naar verantwoordelijke wereldburgers. Jaarlijks organiseren we dan ook een zinvolle uitstap hierrond ( bv. een bezoek aan plan België, een bezoek aan het Brussels Parlement,..) De kinderen brengen na elke meeting enthousiast verslag uit aan de klasgenootjes. Zo blijft de ganse school betrokken.