Kangoeroewerking

Visie

Een hoogbegaafdenbeleid en een kangoeroewerking maakt deel uit van onze ruime visie op zorg. Een school waar het kind centraal staat, waar élk kind belangrijk is, zet zich ten volle in voor een brede differentiatie. Zo wordt binnenklasdifferentiatie in een  brede zin uitgewerkt: er is ruimte voor remediëring en herhaling, maar eveneens voor verbreding en verdieping. Zoals sommige kinderen  daarnaast ook even de klas verlaten om extra ondersteuning bij leerproblemen of anders taligheid, zo geloven we er ook in dat kinderen met HB de klas even moeten kunnen verlaten om te werken op hun eigen niveau. Dit kan in de kangoeroeklas.

 

Hoogbegaafdenbeleid als meervoudig beleid.

Vanuit onze expertise rond hoogbegaafdheid, zijn we er ons van bewust dat een hoogbegaafdenwerking een meervoudige werking inhoudt:

 

a)  Binnenklasdifferentiatie

Het is erg belangrijk dat alle kinderen , dus ook hoogbegaafde kinderen , gestimuleerd worden om inspanningen te leveren. Hierdoor wordt de kans op het ontwikkelen van een positieve leerhouding groter.

Specifiek voor HB kinderen wordt binnen de klas gewerkt met verbreden en verdiepen van de leerstof:

Verbreden: er wordt leerstof aangeboden die buiten de klasleerstof valt en ook de leerstof van het komende schooljaar niet overlapt. ( bv: detective denkwerk, Lees en weet, projectwerken, sterk rekenwerk…)

Verdiepen: deze leerstof vormt een aanvulling op de aangeboden klasleerstof ( bv via kiesopdrachten, compacten met uitbreidingen binnen hetzelfde leerdomein,…)

Zorgen voor differentiatie binnen de klas is niet altijd evident! Het blijft een zoeken naar een goede verbreding/verdieping en is dan ook voortdurend in beweging!

 

b)  Specifieke zorg: de kangoeroeklas

Het accent in de kangoeroeklas ligt op het verwerven van leervaardigheden, afgestemd op die specifieke manier van leren die eigen is aan het HB kind. Binnen onze kangoeroewerking zoeken we naar datgene dat het kind nodig heeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Binnen het cognitieve bieden we vooral deze uitdagingen aan, waarbij we tegemoet willen komen aan de sterke exploratiedrang en de snelgroeiende leerhonger van hoogbegaafde kinderen. Dit gebeurt onder meer door het uitwerken van projecten op maat. Daarnaast is het erg belangrijk om HB kinderen met elkaar in contact te brengen. Zo ontdekken ze de mogelijkheden om om te gaan met gelijkgestemden en samen in groep te leren. Op die manier proberen we zo ruim mogelijk tegemoet te komen aan de sociaal – emotionele ontwikkeling van deze kinderen. Leren omgaan met hun anders zijn en tegelijkertijd ontdekken dat er nog kinderen zijn die anders zijn gebeurt door filosoferen, strategiespelen en smartgames.

Toch blijven we bewaken dat een kangoeroewerking op een eiland terecht komt : integratie in de eigen klas blijft eveneens belangrijk!

 

Activiteiten

Tijdens de kangoeroewerking willen we meerdere intelligenties bewaken ( MI volgens Howard Gardner)

Een greep uit onze activiteiten:

=>Uitbouwen van projecten

Enerzijds wordt gewerkt met opgelegde projecten: dit helpt om te komen tot leren ( samenvatten, werkstukken maken,plannen,…)

Daarnaast is ruimte voor eigen projecten: open opdrachten stimuleren de creativiteit en de motivatie van HB kinderen.

Wel wordt tijdens deze projecten gestuurd om vanuit zelfstandig leren te komen tot zelfverantwoordelijk leren.

=> Filosoferen

Reflecteren over diepere levensvragen, nadenken over die vragen waarop geen pasklaar antwoord is.

=> Experimenteren en onderzoeken

Kinderen met HB zijn erg leergierig en zitten vaak vol vragen. Zelfontdekkend leren en experimenteren biedt dan ook een grote uitdaging om tot antwoorden te komen. Bij deze activiteiten wordt vaak het geduld en het doorzettingsvermogen van deze kinderen aangewakkerd.

=> Spelend leren

Heel wat rekenknappe en visueel –ruimtelijk ingestelde kinderen vinden hun uitdaging in onder andere smart games. Ook samenspel, omgaan met winnen en verliezen gebeurt via uitdagende gezelschapsspelen. Daarnaast worden ook spelen gespeeld die beroep doen op de creativiteit en taalvaardigheid van de leerlingen.

 

Voor wie ?

Het opzetten van een beleid en werking voor hoogbegaafde kinderen vraagt om kennis over hoogbegaafdheid. Ons zorgteam blijft zich dan ook professionaliseren.

Soms is het detecteren van deze kinderen niet evident : een slim kind is nog geen hoogbegaafdkind. Daarnaast durven hoogbegaafde kinderen onderpresteren of zich conformeren. Het ontdekken van HB is een groeiproces:

a)  Signaleren

Vanuit dagelijkse observaties wordt gesignaleerd door zowel leerkrachten als ouders. Ook signalen van het kind zelf zijn hierbij erg belangrijk.

b)  Overleg – aanbieden van verhoogde zorg

Het zorgteam wordt ingeschakeld: vanuit overleg kan binnenklasdifferentiatie worden verhoogd. Er wordt verbreding en verdieping aangeboden.

c)  Overleg-zorg ondersteund door externen

Wanner de signalen rond vermoeden van HB nog meer vorm krijgen, wordt een overleg met CLB gepland. Van hieruit wordt geopteerd voor gericht verder onderzoek.

d)  Verder onderzoek

Verder onderzoek vertrekt meestal vanuit gerichte vragenlijsten. Ook een intelligentie onderzoek is hier aan de orde.

e)  Terugkoppeling / breed kijken

De resultaten van een IQ onderzoek worden steeds teruggekoppeld aan het totaalfunctioneren van het kind: intelligentiecijfers moeten steeds in hun context worden belicht en geïnterpreteerd!

Vanuit onze expertise rond HB, werken we in onze kangoeroeklassen enkel met kinderen met HB, net omdat die werking zo specifiek en uniek is.

Leerlingen of kleuters waarbij een ontwikkelingsvoorsprong of een sterke schoolse kennis of cognitieve evolutie  aanwezig is, krijgen een ander specifiek zorgtraject aangeboden, aansluitend bij hun eigen  noden.